Känsligt graviditetstest

Relativt tidigt efter befruktningen börjar kroppen producera hormonet hCG (Humant Choriogonadotropin).
Teststickan har en mycket bra känslighet för hCG; 25 mIU/ml, vilket innebär att det krävs denna koncentration för att testet skall upptäcka en graviditet.

Många laboratorier anser att halter lägre än detta inte är pålitliga för att diagnostisera en graviditet. Även om detta test är gratis, så är graviditetstestet lika pålitligt som de dyrare testerna som finns att köpa.

BESTÄLL GRATIS GRAVIDITETSTEST HÄR!